SZKOLENIA

Nasza wiedza, Twoje zdrowie! Zapraszamy do naszego centrum w Krakowie.

Szkolenie „Zdrowy kręgosłup w pracy"

Schorzenia kręgosłupa są chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Szybki postęp technologiczny, a co za tym idzie – upowszechnienie się komputerów w biurach i w domach, powoduje, że dużo czasu spędzamy w pozycji siedzącej. Z jednej strony nowoczesne urządzenia ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie, lecz z drugiej – sprzyjają siedzącemu trybowi życia, ograniczając tym samym naturalną potrzebę ruchu. Analizując nasze funkcjonowanie w ciągu dnia może się okazać, że siedzimy prawie cały czas: w pracy, samochodzie, domu.. W Polsce coraz więcej osób wymaga leczenia ze względu na dolegliwości bólowe narządu ruchu, a dolna granica wieku, w którym pojawiają się problemy, z roku na rok obniża się. Dwudziesto- i trzydziestoletni pacjenci nie należą już do rzadkości. Według analiz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych choroby narządu ruchu są na drugim miejscu (po chorobach układu krążenia) wśród przyczyn czasowej niezdolności do pracy. Jednocześnie z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ponad połowa Polaków (w wieku 18-65 lat) pracujących z komputerem spędza przy nim dziennie osiem godzin i więcej. Ponad 80% z nich skarży się na bóle stawów i kręgosłupa. Istnieje kilka dróg prowadzących do minimalizacji sił oddziałujących na kręgosłup lędźwiowy w trakcie codziennej, także zawodowej, aktywności ruchowej. Badania naukowe i praktyka w dziedzinie ergonomii umożliwiły opracowanie odpowiednich pozycji w miejscu pracy, właściwych technik podnoszenia cięższych przedmiotów czy konstrukcji stanowiska pracy, co jest niezwykle istotne w próbach redukcji potencjalnie niebezpiecznych dla struktur kręgosłupa obciążeń. 

Cała prawda o pozycji siedzącej - dlaczego może to prowadzić do choroby? 

Długotrwała pozycja siedząca to jedna z zasadniczych przyczyn przeciążeń kręgosłupa. A siedzimy coraz dłużej – nie tylko w pracy, ale i w domu, przed telewizorem, w samochodzie. Pozycja siedząca jest bardziej obciążająca dla kręgosłupa niż stanie, leżenie czy chodzenie. Zwłaszcza praca przy komputerze, z rękoma wysuniętymi do klawiatury, należy do najbardziej obciążających wśród innych pozycji siedzących. Im ręce znajdują się dalej od linii ciała, tym większe generuje to obciążenie krążków międzykręgowych. Kiedy siedzimy, plecy robią się bardziej okrągłe, głowa wysuwa się do przodu. Środek ciężkości wypada przed kręgosłupem, co dodatkowo obciąża jego strukturę. Mięśnie, więzadła i dyski szybciej ulegają zmęczeniu. Przyjmujemy wtedy nieprawidłowe pozycje, dla chwilowej poprawy, ale w konsekwencji jeszcze bardziej obciążamy nasze ciało. 

Podstawowe przyczyny przeciążenia kręgosłupa w trakcie pracy siedzącej:

 - wadliwa postawa: pozycja siedząca z pochyloną głową do przodu, pozycja siedząca z zadartą głową do góry (zbyt wysoko ustawiony monitor), brak podparcia pleców,

 - konieczność wykonywania ruchów monotypowych (wielokrotne powtarzanie tych samych czynności przy małym zakresie ruchu w stawach i statycznym napięciu mięśni),

 - niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (krzesło, biurko, akcesoria biurowe – które nie spełniają wymagań ergonomii),

 - wadliwe oświetlenie, hałas,

 - stres (obciążenie psychiczne pracownika, tempo i ilość pracy). 

Praca siedząca sprzyja nakładaniu się kilku czynników obciążających jednocześnie, a ich oddziaływaniu ulegają zarówno odcinek szyjny, piersiowy, jak i lędźwiowy kręgosłupa. Dlatego jednego dnia może boleć nas głowa, innego plecy, a jeszcze innego nadgarstki, przy wykonywaniu, wydawałoby się, tych samych czynności.

 

Przeciążenia w biurze - gdy praca boli.

Długotrwała praca w pozycji siedzącej (np. 8 godzin dziennie) może powodować: 

 - dolegliwości bólowe głowy, ramion, pleców w wyniku wymuszonej pozycji ciała;

 - zmiany przeciążeniowe stawów i mięśni – związane z takimi jednostkami chorobowymi, jak „łokieć tenisisty”, „zespół cieśni nadgarstka”, dyskopatie”;

 - kłopoty z krążeniem obwodowym – przy braku ruchu krew zalega w żyłach nóg, co może prowadzić do zastoin, obrzęków i żylaków;

 - gorsze oddychanie – klatka piersiowa ma mniejszą ruchomość, a to spłyca oddech i powoduje szybsze męczenie się;

 - nasilenie wad wzroku, zwłaszcza przy pracy z komputerem – przy niewłaściwym oświetleniu mięśnie gałek ocznych pracują intensywniej, powodując większe zmęczenie i odruchowe wzmożenie napięcia mięśni twarzy i karku;

 - bóle towarzyszące pracy, ale również pojawiające się w nocy lub wcześnie rano.

Coraz częściej odczuwamy dyskomfort w wyniku niedopasowania warunków pracy do nas samych, do naszego wzrostu, czasu pracy, specyfiki wykonywanych zadań. Cierpią na tym nasze oczy, kark, nadgarstki, plecy, nogi. 

 

Opis szkolenia

Szkolenie Zdrowy kręgosłup w pracy” skierowane jest do pracowników firm spędzających większość czasu w pozycji siedzącej. Ma na celu między innymi uświadomienie podstawowych zasad biomechaniki kręgosłupa, przybliżenie najczęstszych zaburzeń związanych z narządem ruchu oraz zaproponowanie automobilizacji kręgosłupa w miejscu pracy.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W tym czasie uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnej konsultacji z prowadzącymi.

Niezwykle istotnym elementem szkolenia jest zwrócenie uwagi uczestników na dzwonki alarmowe” - niebezpieczne objawy związane z narządem ruchu, wymagające konsultacji specjalistycznej. 

Efekty szkolenia:

- znajomość podstawowej biomechaniki  i budowy kręgosłupa

- znajomość głównych chorób układu mięśniowo- szkieletowego będących przyczyną dolegliwości bólowych

- świadomość prawidłowej pozycji

- dostosowanie miejsca pracy

- aktywności ruchowe wspomagające kręgosłup (w miejscu pracy i poza pracą)

- „dzwonki alarmowe”/ niebezpieczne objawy

- możliwości samodzielnej mobilizacji kręgosłupa i ćwiczeń korekcyjnych/ leczniczych

Prowadzący szkolenie są specjalistami w dziedzinie rehabilitacji, od wielu lat pracującymi z pacjentami ze schorzeniami narządu ruchu. Wykładowcy są między innymi dyplomowanymi Terapeutami Manualnymi (koncepcja Cyriax, Kaltenborn& Evjenth, McKenzie, Mulligan), terapeutami PNF, Bobath, Kinesiology Taping, Taping Sportowy, oraz metod pracy w wodzie: Bad Ragaz Ring Method, Watsu, Hallwick. 

 

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt w celu indywidualnego ustalenia szczegółów.