AKTUALNOŚCI

Nasza wiedza, Twoje zdrowie! Zapraszamy do naszego centrum w Krakowie.

Procedury funkcjonowania TCR Habilitas

 

Procedury funkcjonowania gabinetu fizjoterapeutycznego TCR Habilitas w Krakowie
w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Obowiązują od dnia 06.05.2020 r. do odwołania.

 

Procedury na czas przed wykonaniem usługi:

 1. Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie pod numerem 608 555 767. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja przeprowadza z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
 2. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 zasadna jest odmowa udzielania świadczenia przez fizjoterapeutę.
 3. Grafik przyjmowania pacjentów zostanie ułożony w taki sposób, aby nie doprowadzać do gromadzenia
  się pacjentów w poczekalni. Przerwy między wizytami będą wydłużone z uwagi na dezynfekcję powierzchni
  i wietrzenie pomieszczeń.
 4. Pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę. Prosimy o przychodzenie na wizytę nie wcześniej niż 5 minut przed jej rozpoczęciem. Odległość osób przebywających w obrębie poczekalni to minimum 2 m.
 5. Prosimy o nieuczestniczenie w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, osoby niepełnosprawne), decyzję podejmuje fizjoterapeuta. Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.
 6. Po wejściu do przychodni pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce oraz założyć jednorazowe rękawiczki ochronne. Obowiązuje konieczność zakładania ochronnych maseczek zakrywających usta i nos – dotyczy pacjentów oraz osób towarzyszących.
 7. Po dezynfekcji następuje pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej.
 8. Następnie pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) otrzymuje do wypełnienia przed każdą wizytą ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na COVID-19.
 9. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ankiety i zmierzenie temperatury będą wyposażone w środki ochrony indywidualnej (maseczki medyczne bądź przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki).
 10. Pacjent przebywa w odległości minimum 1,5 m od stanowiska rejestracji.  Prosimy o płatności zbliżeniowe kartą.
 11. Prosimy, aby pacjent przychodził na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami. Zalecamy zabranie własnego napoju.

Przyjęcie pacjenta:

 1.  W przypadku wywiadu epidemiologicznego ujemnego i braku objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) - stwierdzenie niskiego ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2/ następuje udzielenie świadczenia przy zachowaniu form ostrożności.
 2. Fizjoterapeuci zobowiązani są do dezynfekcji rąk, ich mycia zgodnie z obowiązującymi standardami. Instrukcja prawidłowego mycia rąk znajduje się przy każdym węźle sanitarnym.
 3. Fizjoterapeuci zaopatrzeni będą w maseczki medyczne bądź przyłbice, jednorazowe rękawiczki, jednorazowe podkłady medyczne, umożliwiające ich zmianę po każdej wizycie oraz środki do dezynfekcji rąk.
 4. Zaleca się pacjentowi (jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu) kolejnej dezynfekcji rąk przed wejściem do gabinetu i przy jego opuszczaniu.
 5. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez pacjentów w trakcie zabiegów.
 6. Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów, z którymi pacjent miał kontakt
  w trakcie zabiegu - w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, elementy urządzeń zabiegowych itp).
 7. Po zakończeniu usługi i opuszczeniu przychodni przez pacjenta przeprowadza się również dezynfekcje pozostałych powierzchni wspólnych tj., stanowiska recepcji (w tym każdorazowo kasa fiskalna oraz terminal płatniczy), szafek, stolików, biurek, krzeseł, klamek, lad, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady itp.

Procedury w stosunku do pracowników:

 1. Po wejściu do budynku każdy pracownik ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 2. Po dezynfekcji następuje pomiar temperatury ciała każdego pracownika.
 3. Fizjoterapeuci oraz osoby współpracujące z nimi podczas procesu leczenia przed rozpoczęciem pracy każdego dnia będą zobowiązane do wypełnienia i podpisania ankiety aktualizacyjnej dotyczącej ryzyka zachorowania na COVID-19.
 4. Fizjoterapeuci oraz pozostały personel będzie wyposażony w środki ochrony indywidualnej - maseczki medyczne bądź przyłbice, jednorazowe rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk.
 5. Pracownicy są zobowiązani do regularnego i dokładnego  mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą
  się przy węźle sanitarnym i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 6. Pracownicy rejestracji są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy
  i współpracowników – minimum 2 m.

 

 

Opracowano w dniu 02.05.2020 r. na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r. dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz na podstawie rekomendacji Krajowej Izby Fizjoterapeutów z dnia 17.04.2020 r. dla fizjoterapeutów pracujących w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej lub w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego.

ZOBACZ POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI: