AKTUALNOŚCI

Nasza wiedza, Twoje zdrowie! Zapraszamy do naszego centrum w Krakowie.

„Dodajmy życia do lat…”

W dniach 25-26 maja 2018 roku odbyła się w Krakowie IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji była wiosna w jesieni życia. Opieka medyczna nad osobami starszymi to problem szczególnie istotny w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństwa. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2015 roku było 6 milionów osób, które ukończyły 65 rok życia. Szacuje się, że do roku 2050 ta liczba wzrośnie o około 5 milionów i osiągnie liczbę 11 milionów.

W czasie dwóch dni specjaliści z Polski oraz zagranicy prezentowali najnowsze doniesienia dotyczące wykorzystania możliwości fizjoterapii w chorobach układu nerwowego, reumatologii, pulmonologii, chorobach naczyń, ortopedii i podiatrii u osób starszych.

Współczesna fizjoterapia daje wiele możliwości, by poprawić jakość życia osób starszych.

W sesji fizjoterapii w ortopedii i podiatrii, Agnieszka Gołąb przedstawiła prezentację „Czynniki ryzyka upadków u osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze stopą i stawem skokowym”.

ZOBACZ POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI: